zondag 9 augustus 2015

Peru, off all places. 08-08-2015.YES, het is gelukt met de injectors en we rijden weer. 
Het vermogen is een stuk beter, maar de echte problemen komen nog helaas.
We gaan richting Peru en willen bij Arica 
de grens over. Onderweg bezoeken we nog een verlaten mijndorp, Humberstone.
Hier hebben ze 100 jaar lang salpeter gemijnd, wat werd gebruikt als kunstmest: 
Chili Salpeter. In het museum daar zagen we nog wat posters hangen met 
Nederlandse reclame dus dit spul ging de hele wereld over.
We weten nog een mooi plekje aan zee: Caleta Camarones.
En we staan aan het strand en het is een een grote vogel en zeeleeuwen show. 
We genieten er zo dat we nog een dag langer blijven.


In Arica zoeken we een camping: te duur. 
Er heen lukte wel, maar terug was een probleem: een richting verkeer een snelweg op, omdat we niet onder de brug van 3 meter door konden. 
We hebben dus toen maar even voor treintje gespeeld en zijn een stukje over het een oud 
spoor gereden. We hebben wat door het centrum gelopen wat Peruviaanse Soles gehaald.
Een goede nacht aan het strand en al vroeg bij de grens. 
Erg modern en de mensen zeer behulpzaam. 
Wel een gedoe met de papier kraam voor de auto, maar met een 3 uurtjes waren we er 
door.
Peru is een nieuw land voor ons.
We nemen de kustweg naar het noorden en 
slapen 2 nachten aan de kust die niet 
verschilt met die van Chili. 
We kwamen er ondertussen achter dat er
 2 uur tijdsverschil is met Chili en dus 
nu 7 uur met Nederland.
We gaan eerst naar Arequipa, een grote stadmet een historisch centrum. 
Erg mooi en we kunnen goed staan bij 
Hostal Las Mercedes op 10 minuten van dit centrum.
De stad is erg mooi met veel musea. 
We zien er een ijsmummie: een Incaprinsesje dat toen ze 13 was, is geofferd aan de Inca 
goden en in 1995 is gevonden door een Duitse antropoloog. 

Ook bezoeken we een reusachtig klooster, meer een 
stadje in een stad. 
4 dagen blijven we hangen in Arequipa. 
Dit is ook goed om te wennen aan de hoogte. De stad 
ligt op 2350 meter.
Het verkeer is een chaos, iedereen koopt zijn rijbewijs waarschijnlijk bij de supermarkt. En vooral de taxi's 
zijn een crime.
Ja, de Peruviaanse chauffeurs kunnen zo in onze top 
drie van slechte en gevaarlijke chauffeurs. 
Ze rijden als gekken en doen alles wat wij hebben 
geleerd om niet te doen, zoals inhalen in blinde 
bochten en voor een helling. 
Het is hier heel normaal om op een rotonde van drie 
banen breed van de binnenbaan naar de afslag te gaan. 
Er wordt echt op de centimeter gereden en voetgangers
hebben hier helemaal geen rechten

We gaan verder richting Valle de Colca met al zijn terrassen, leuke dorpjes en de Condors die 's morgen een mooie show geven.
Ik kan met mijn grote lens prachtige plaatjes schieten.Maar er is een probleem: de Turtle wil eigelijk niet aan springen op deze hoogte en bij 
deze kou. Roken en roken als een gek.
Het lukt alleen met start spray en dan 
cilinder voor cilinder, echt balen. 
Als hij warm is gaat het prima en is het 
vermogen ook oke.
We  worstelen ons door nog 2 nachten, maar dit is echt niet leuk.
In Cusco is er een bekende garage waar veel aan Overland trucks gesleuteld wordt.
En we kunnen daar in de camper slapen. 
Ik wil de cabine openen, maar de cabine 
pomp begeeft het. Na anderhalve dag 
sleutelen en met een nieuwe er op lukt het. 
Maar ja,dan is het al zondag. Ach, geen 
probleem er komen 2 monteurs. 
De een sleutelt de brandstofpomp er af en de andere vervangt de turbo. ( ik sleep al 5 jaar een nieuwe mee) Natuurlijk breken alle bouten af in het spruitstuk dus dat wordt ook een
mooie klus. Na al die jaren, eigenlijk zonder
problemen, kan hier mooi groot onderhoud worden gedaan.
We zijn 8 dagen op deze plek geweest en 
hebben met 3 man, incl mijzelf ontzettend 
hard gewerkt:
Cabinepomp vervangen.
Turbo vervangen.
Compressor gereviseerd met nieuwe 
zuigerveren.
Brandstofpomp gereviseerd.
Raammechanisme gerepareerd.
Een uitlaatbocht moest worden gelast.
Een schokbreker bevestiging moest ook 
worden gelast.
Het cabine dakrek verstevigd en gelast.
Veren pakket voor verwijderd en aangepast.
Nieuwe brandstofleidingen.
En nog veel meer kleine dingen.

Als alles klaar is gaan we naar de camping in Cusco. Het is weer een schitterende stad, leuke straatjes en pleinen, veel museums en goed eten.
We besluiten om op dinsdag weer naar de garage terug te gaan. 
Was niet zo handig want er zijn wat feestdagen en er wordt anderhalve dag niet gewerkt. 
Dat hadden ze ons ook wel even kunnen vertellen.
De koppeling zit er ook 21 jaar in 
en kan dus ook wel vervangen worden.

De bak er onderuit en onderdelen zoeken. 
De drukgroep en het vliegwiel worden af gedraaid, nieuwe druklager. 


Een nieuwe koppelingsplaat was een probleem. 
Toen ze er eindelijk een hadden gevonden van Sachs, bleek er in de Sachs doos dus doodleuk een Chinese plaat te zitten, de boeven. 
Dat werd het dus niet. 
Uiteindelijk is mijn plaat voorzien van nieuw voering materiaal.
Ook gelijk de krukas keerring vernieuwd, deze had ik ook bij me. 
He, he, eindelijk alles klaar. 
Na 5 dagen kunnen we weer rijden


We gaan wat dingen in de omgeving bekijken, maar de motor, die wel oke start, heeft te weinig vermogen.
Dus maandag zijn we weer terug bij de garage. De timing van de brandstofpomp is niet goed afgesteld.
Eigenlijk zijn ook de plunjers in de pomp aan vervanging toe, maar deze zijn niet te krijgen in Peru voor ons type auto.
Pomp goed afgesteld en dan blijkt er weer motorolie te lekken uit de koppelinghuis. Dat is balen, olie keerring lek? Nilo, de chef, is altijd positief. Geen probleem, dus de versnellingsbak weer gedemonteerd en de keerring vervangen. Volgens Nilo zat hij te ver in het huis geslagen?

Gelukkig was het garantie. Wij weer rijden en ja hoor, na 10 km weer olie lekken, dus weer terug en de bak voor de 3x er onderuit. Wat blijkt, er komt olie via de 2 paspennen waarmee het koppelingshuis op de motor zit geschroefd. Waarschijnlijk, met al dat gerommel, is dat gaan lekken. Dus koppelingshuis er af, nieuwe pakking gemonteerd en alles er weer gemonteerd. We gaan test rijden en is hij eindelijk dicht. Oke, er lekken nog wat lucht aansluitingen, maar dat los ik wel op.
Een ander probleem is dat we nog steeds lucht in de toevoer dieselleiding hebben na alles te hebben vervangen?????????
We nu in totaal 17 nachten op deze autosloop/werkplaats gestaan. 
Adrie kent nu alle winkeltjes en honden uit de buurt.We hebben in de tussentijd al veel Inca ruines bekeken hier en de camping is naast Sacsayhuaman met zijn enorme stenen.

 

We hebben een pas gekocht om meerdere historische sites en museums te bekijken, maar door de problemen met de auto hebben we dit niet helemaal goed kunnen uitbuiten.
De prijzen zijn hier giga voor de toeristische plekken. 500 euro voor een bezoekje aan Machu Picchu, de grote Inca ruinestad, zien we niet zitten. We hebben al zoveel kosten gehad aan de auto dit jaar, met nieuwe banden en al het sleutelwerk dat we maar een strandje moeten zoeken en een paar maandjes op water en brood moeten ;-)

Tot een volgende keer.
Groetjes van Joop en Adrie.


Peru, off all places. 08-08-2015.

YES, it worked with the injectors and we drive again. The power is a lot better, but the real problems are still to come, unfortunately.
We go towards Peru and want to cross the border at Arica. En route we visit an abandoned mining village, Humberstone. Here they have mined nitric for 100 years, which was used as fertilizer: Chili saltpeter. In the museum we saw some posters with Dutch advertising, so this stuff went all over the world.
We know a nice spot by the sea: Caleta Camarones. We are standing at the beach and it is one large bird and sea lion show. We enjoy it so much that we stay a day longer.
In Arica, we are looking for a campsite: too expensive. Going there was no problem, but going back was: one direction traffic on to a highway, and we could not go the other way because we were to high for 3 meter bridge. Than we just drove over a part of an old railway track. We have walked through the Center of Arica and got some Peruvian Soles.
A good night on the beach and early at the borderpost. Very modern and the people were very helpful. It ws a bit of a hassle with the documentation for the car, but with about 3 hours we were in Peru.
Peru is a new country for us. We drove the coast road to the North and slept 2 nights on the coast which does not differ much with that of Chile. In the meantime we found out that there was a 2 hour time difference with Chile and so now 7 hours difference with the Netherlands.
We
went to Arequipa first, a big city with a historic centre. Very nice and we can camp very nicely at Hostal Las Mercedes, 10 minutes from the Centre.
The city is very nice with lots of museums. We saw an “icemummy”,an Inca princes that, when she was 13, was sacrificed to the Inca gods and in was found in 1995 by a German anthropologist. We also visited a huge monastery, more like a city in a city. For 4 days we hang out in Arequipa. This is also good to get used to the altitude. The city is located on 2350 meters.
Traffic is a chaos
here, everyone buys his license probably at the supermarket. And especially the taxi's are a crime.
Yes, the Peruvian drivers will be in our top three of bad and dangerous drivers. They drive like crazy and are doing everything we have learned not to do, such as overhaul in blind turns and on a slope. It is quite normal on a roundabout three courts wide, to go from the inside lane to the exit. They really drive on the centimeter and pedestrians have no rights at all.

We continue towards Valle de Colca with all its terraces, lovely villages and the Condors, that give a nice show in the morning. I can shoot beautiful pictures with my big lens.
But there is a problem: the Turtle doesn't want to start on this height and by these temperatures. Smoking and smoking, like crazy. It starts only with a spray and then only cylinder for cylinder. If the engine is warm, it's going fine and the power is also okay.
We struggle through 2 more nights, but this is not any fun.
In Cusco there
is a known garage where they work on many of the Overland trucks.
And we can sleep
there in the camper.
I want to open the cabine, but the cabine pump doesn't work. After a day and a half of tinkering and with a new pump, I manage. But yes, then it is already Sunday. Oh well, no problem, 2 mechanics come. One is working on the fuel pump and the other one replaces the turbo. (I drag a new one around for 5 years) Of course all the bolts in the manifold break, so that is also going to be a fun job. After all these years, actually without any real problems, so time for big maintenance.
We have been 8 days on the spot and with 3 men, including I myself, worked hard for 7 days.
Cabin lift pump replaced.
Turbo replaced.
Compressor overhauled with new piston rings.
Fuel pump overhauled.
Window mechanism repaired.
An exhaust bend had to be welded.
A shock- absorber mounting also had to be welded.
Roof rack has been stiffened and welded.
Spring package in the front removed and adjusted.
New fuel lines.
And many, many little things.
 When everything is done, we go to the campsite in Cusco (3500 meters). It's another beautiful city, nice streets and squares, many museums and good food.On Tuesday we decide to go back to the garage again. What we didn't know was that there were some holidays and one and a half day nobody worked. They could have told us that before.
The clutch is also 21 years old and could also be replaced.
They were going to find parts. The pressure group and the flywheel are taken off for grinding, new push bearing. A new clutch plate was a problem, when they had finallyfound one from Sachs, there appeared to be in the Sachs box, a Chinese plate, the crooks. That's not going to be it. In the end my plate was lined with new lining material.
Also the crankshaft oil seal was renewed, I had this also with me. Hey, Hey, finally everything ready. After 5 days we can drive. We're going to see some things around Cusco, but the engine, that starts okay now, has too little power.
So on Monday we are back at the garage. The timing the fuel pump is not properly adjusted.
Actually, the plungers in the pump should be replaced, but we cannot get these in Peru for our type of car.
The pump is properly adjusted and then it shows an engine oil leak from the clutch housing. What, an oil seal leak? Nilo, the chief, is always positive. No problem, so the gearbox dismantled and the oil seal renewed. According to Nilo they had struck it too far into the housing?
Fortunately it was guarantee.
So driving again and sure enough, after 10 km, there was an oil leak. So back again and for the 3 time the gearbox was taken off. What do you know, there is oil leaking via the 2 dowel pins with which the clutch housing is positioned on the engine. Probably, with all that rumbling, it started to leak. So clutch housing takenoff, new gasket fitted and everything re-assembled.
We're going for a test drive and everything is finally okay, there are still some air leaking connections but that I can fix myself. Another problem is that we still have air in the diesel supply line, after everything has been replaced?????????
We
were for a total of 17 nights on this car demolition/workshop. Adrie knows now all the shops and dogs in the neighborhood.In the meantime we visited many Inca ruins. Next to the campsite is Sacsayhuaman with its huge stones. We have bought a Boleta Genneral which gives entrance to several historical sites and museums, but because of the problems with the car we couldn't turn it to account enough.
The prices here giga for the tourist spots. 500
Euro for a visit to Machu Picchu, the great Inca ruinestad, we aren't going to pay that we already have had enough costs on the car this year, with the new tires and all the tinker work. Now we have to find a nice beach and a live for a few months on water and bread ;-)

See you next time.
Greetings from Joop and Adrie.